ANTWERPEN – HARMONIEPARK

Opdrachtgever:   Stad Antwerpen
Ontwerp:   LAND Landschapsarchitecten & Atelier Ruimtelijk Advies
Kostprijs:   € 804.816,02

De vraag van de stad was op het 19deeeuwse landschapspark om te vormen tot een kwalitatief stadspark, een aantrekkelijk ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners van de wijk.

De aanwezige meanderende paden, het bomenbestand en de glooiende centrale ruimte werden als basis voor het ontwerp gebruikt. Er werden twee nieuwe doorgangen gecreëerd: één aan de Mechelsesteenweg, vlakbij het Harmoniegebouw en één aan de Elisabethlei ter hoogte van de oversteek naar het Albertpark. De twee doorgangen staan met elkaar in verbinding door vernieuwde kronkelende paden. Langs de paden werden meer vaste planten voorzien en werden er overal nieuwe zitbanken en afvalbakken geplaatst.

Naast de nieuwe bloemrijke beplanting, werden ook enkele bomen en struiken vervangen door jongere exemplaren. Een nieuw aangeplante dubbele haag zorgt voor een volledige omranding van het park en een grote graszone voor het Harmoniegebouw voorziet in een ruime verblijfplaats. Drie nieuwe speelzones, elk voor een andere leeftijdsgroep, voorzien op hun beurt in een speelplaats.

In 2015 werd het project bekroond met de Parkprijs.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, het volledige ontwerp van het rioleringsplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de opvolging van de uitvoering van de werken.