KORTRIJK – HOUTMARKT

De Houtmarkt vormt de schakel tussen twee aangrenzende stadsparken: het Begijnhofpark en ’t Plein. In het ontwerp werd de hi

KORTRIJK – MUZIEKCENTRUM

Op het Conservatoriumplein werd een nieuw muziekcentrum opgetrokken. De omgeving rondom het muziekcentrum werd ingericht als e

MECHELEN – ZANDPOOORTVEST

Het ontwerp voor Zandpoortvest transformeert de bestaande parking in een aantrekkelijke publieke ruimte met als speerpunt het

TURNHOUT – BEGIJNHOF

Het Begijnhof te Turnhout is als UNESCO-werelderfgoed erkend. De vernieuwing van de riolering was meteen de uitgelezen kans om

WIJNEGEM – CENTRUM

Door enkele eenvoudige ingrepen toe te passen, kon het Marktplein verdeeld worden in twee zones: een open verblijfsruimte aan

WETTEREN – AAN DE SCHELDE

Wetteren aan de Schelde is het vernieuwingsproject voor het verlaten bedrijventerrein (site De Witte) en een aantal aanpalende

KORTRIJK – SINT-AMANDSPLEIN

Het vernieuwde plein is ontworpen door Studio Basta, in samenspraak met Overleienaars. Er is nu meer groen, dankzij de aanplan

EKEREN – KRISTUS KONINGSPLEIN

Als parkeerterrein, zonder groen en zonder verblijfsmogelijkheden komt de invulling van het plein de ligging niet ten goede. D

LEUVEN – SLUISSTRAAT / PARK

In de vaartkom gaat heel wat aandacht uit naar groen, omdat het de leefkwaliteit in de buurt versterkt. Eén van de nieuwe gro

SINT-JANS-MOLENBEEK – GEMEENTEPLAATS

De heraanleg van het plein kaderde in het wijkcontract Cinema – Belle-Vue.  Het betreft het eerste project in Brussel,

MECHELEN – DOSSINKAZERNE

Vanuit de Dossinkazerne werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan vijfentwintigduizend joden gedeporteerd. In de voorgevel van

GENK – C-MINE

Het plein van C-mine is een stedelijk plein met een culturele, creatieve, design- en recreatieve functie. De functies in de be

JETTE – KARDINAAL MERCIERPLEIN

Daar waar het vroeger enkel een parkeerplein voor het station was, is het Kardinaal Mercierplein nu de ontmoetingsplaats bij u

INGELMUNSTER – DORPSKERNVERNIEUWING

Ingelmunster is in tweeën gedeeld door de Mandelvallei waardoor een echt centrum ontbrak. De twee helften hadden hun eigen re

TURNHOUT – GROTE MARKT

Uit de drie laureaten werd Stramien cvba – LandLAB – Atelier Ruimtelijk Advies met Suzanne Antico gekozen vanwege zijn tot

MECHELEN – SINT-KATELIJNESTRAAT

De openbare ruimte van de Sint Katelijnestraat was gefragmenteerd. De kruising met een aantal markante plekken kwam niet toch

MECHELEN – KORENMARKT

De Korenmarkt ligt op de zuidoever van de Dijle het vormt het centrale plein achter de Hoogstraat. De stedelijke ruimte in dit

MECHELEN – MELAAN

OKRA Landschapsarchitecten werd als laureaat geselecteerd uit de wedstrijd voor het openen van de sinds 1920 gedempte vliet &#

RUISBROEK – DIENSTENZONE

De dienstenzones langs de E19 in Ruisbroek, zowel in de richting van Parijs als in de richting van Brussel, werden heringerich