GENT – ROZENBROEKEN

Opdrachtgever:   TMVW & Stad Gent
Ontwerp:   Studio K.
Kostprijs:   € 740.564,37

Voor de renovatie was Park Rozenbroeken een donker, gesloten gat. De grenzen werden opengetrokken door een aantal buffers tussen het park en het park ‘De Prettige Wildernis’ te verwijderen. Hierdoor ontstond er niet alleen een relatie tussen deze zones, maar werd er ook terug een visueel contact tussen parkzone en de omringende bossen gecreëerd.

De groenstructuren van het park werden doorgetrokken tot aan het sportcentrum waardoor het letterlijk “in” het park komt te staan. De groenstructuren vanuit het broekbos werden op hun beurt doorgetrokken in een reeks gestructureerde bomenrijen die de lijnen voor de parkeerplaatsen vormen. De afbakening van de fietsenparking en sportveld werd gerealiseerd met haagstructuren.

Voor het ontwerp vertrok men vanuit de structuur van het park: zowel materialisatie als vormgeving vloeien voort uit datgene wat reeds aanwezig was. De vloeiende padenstructuur werd aangevuld met nieuwe paden die uitkomen op het sportcomplex. Alle paden werden uitgevoerd in uitgewassen beton. Daar waar verschillende paden kruisen, werden ontmoetingsplekken voorzien en langs de paden werden er op verschillende plaatsen zitbanken en picknickbanken geplaatst. Er werd een Finse piste aangelegd die de contouren van het park volgt en langs het pad in beton loopt.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de opvolging van de uitvoering van de werken.