HEIST-OP-DEN-BERG – ZWANENBERG

Opdrachtgever:   Gemeente Heist-op-den-Berg
Ontwerp:   MORGEN Architectuur
Kostprijs:   € 833.247,80

De Vlaamse Bouwmeester koos het team van MORGEN Architectuur en Atelier Ruimtelijk Advies voor het ontwerp en de uitvoering van het cultuurcentrum Zwanenberg en zijn omgeving in Heist-op-den-Berg.

Het ontwerp biedt een antwoord op de versnipperde open ruimte en het gebrek aan samenhang in de bebouwing.  Met de uitbreiding van het cultuurcentrum en de aanleg van het cultuurplein wordt een nieuwe structuur gegeven aan de hele omgeving.

Bij de heraanleg werd er voor gezorgd dat het plein fungeert als verbinding tussen het centrum en de winkelstraat. Door de aanplanting van een dubbele bomenrij werd een groene grens gecreëerd wat een aangenaam volume geeft aan het plein. Tevens werd voor een maximale doorwaadbaarheid gezorgd voor zowel fietsers als voetgangers, de voertuigen kregen plaats in een ondergrondse parking.

De nieuwe centrale foyer koppelt het bestaande cultureel centrum aan de achterliggende tuin en bibliotheek.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.