KORTRIJK – SINT-AMANDSPLEIN

Opdrachtgever:   Stad Kortrijk
Ontwerp:   Studio Basta
Voorlopige oplevering:   December 2017
Kostprijs:   € 242.444,22

Het vernieuwde plein is ontworpen door Studio Basta, in samenspraak met Overleienaars.

Er is nu meer groen, dankzij de aanplant van zeven nieuwe bomen. Afgebakende terrassen en een zone om petanque te spelen. Kinderen kunnen zich eveneens uitleven, zoals in een soort speelcocon gecreëerd door Den Draad van Cathy Bertel.

De monumentale plataan blijft de blikvanger op het plein. Er zijn verder fietsenstallingen gezet. Terwijl in de aanpalende Kapelstraat naar de Proosdijstraat eenrichting is ingevoerd op vraag van bewoners.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de begeleiding van de uitvoering van de werken.