MECHELEN – MELAAN

Opdrachtgever:   Stad Mechelen
Ontwerp:   OKRA Landschapsarchitecten
Voorlopige oplevering:   4 mei 2009
Kostprijs:   € 2.842.465,99

OKRA Landschapsarchitecten werd als laureaat geselecteerd uit de wedstrijd voor het openen van de sinds 1920 gedempte vliet “De Melaan”.

De Dijle had oorspronkelijk verschillende armen en bijrivieren die door verzanding verdwenen of versmalden tot kleine vlieten waarlangs men straten en huizen bouwde. De vlieten werden vroeger gebruikt als transport, riolering en wasplaats. De Melaan werd om hygiënische redenen gedempt, alsook om ruimte te maken voor auto’s en parkeerplaatsen.

Door het water weer terug te brengen in de Melaan, kreeg dit deel van Mechelen haar logica terug en werd het terug een onderdeel van het historisch kernweefsel. 

Het ontwerp heeft een asymmetrisch karakter waarbij twee werelden ontstaan in één ruimte: enerzijds de wereld van de auto en de fiets en anderzijds de wereld van het flaneren langs het water. Bomen tussen deze beide werelden markeren het continue beeld.

De route voor auto en fiets werd zo efficiënt mogelijk ingericht. Het wegtracé werd gemarkeerd door de aanleg van een band uit natuursteen. Door voor natuursteen te kiezen, kwam men een stapje dichter bij de realisatie van het historische karakter. 

De sfeer werd bepaald door de aanwezige historische elementen: de zeer oude gerestaureerde kadewanden en de historische loop van de vliet. De kade van het water werd iets verlaagd waardoor er een intieme ruimte gecreëerd kon worden. Door een kleine hoogteverschil te creëren, vormde er zich een lange rand die kan fungeren als zitplaats. 

In 2008 werd het project genomineerd voor de European Landscape award Rosa Barba. 

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.