MECHELEN – DOSSINKAZERNE

Opdrachtgever:   Stad Mechelen
Ontwerp:   Paul Van Beek Landschappen & AWG Architecten
Definitieve oplevering:   januari 2016
Kostprijs:   € 425.910,27

Vanuit de Dossinkazerne werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan vijfentwintigduizend joden gedeporteerd.

In de voorgevel van de kazerne werd het ‘Museum van Deportatie en Verzet’ onderbracht. Om het museum meer ruimte te geven, werd het arresthuis naast de kazerne omgevormd tot een licht, maar monoliet museumvolume. De ruimte tussen beide gebouwen behoort mee tot de museale ruimte. Bijgevolg fungeert de ruimte niet als plein, maar als hof. Dit wordt mede gerealiseerd doordat de bestaande stadsmuur werd verlengd met een nieuwe wand die met de gevels van het kazernegebouw en het museum het hof bijna volledige omsluit.

Voetgangers kunnen zich vrij over het hof bewegen. Op de belangrijkste routes werden loopstroken voorzien verhard in uitgewassen beton. Daar beton en kalksteen dezelfde kleurtint hebben én aansluiten bij de gevel van het nieuwe museum, werden ook de hoofdrijbaan, de keermuur, de lange zitbank en de anti-parkeerpaaltjes vervaardigd uit dit materiaal. De gevel van het museum loopt als het ware door in het hof.

Vier lindebomen, afkomstig van de kloostertuin achter de nieuwbouw, werden strategisch herplaatst tussen de twee gebouwen en maken samen met de vier vlaggenmasten het plaatje compleet.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.