Copyright

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze Website, zoals de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Atelier Ruimtelijk Advies. Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van deze site, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Atelier Ruimtelijk Advies.

Wij hebben ons best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede-)rechthebbende bent en u voor het gebruik ervan geen toestemming hebt verleend, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.