WERFLEIDER

Als werfleider zie je erop toe dat de werken verlopen volgens de vooropgestelde plannen zonder de geldende regels uit het oog te verliezen. Samengevat bestaan jouw werkzaamheden hoofdzakelijk uit volgende activiteiten:

 • Je volgt de werken van de aannemer op;
 • Je controleert tijdens de uitvoering de kwaliteit en de planning van geleverde werken;
 • Je werkt nauw samen met je team, met de betrokken gemeentes, nutsmaatschappijen en aannemers;
 • Je bent aanwezig op de werfvergaderingen;
 • Je communiceert met de interne medewerkers en rapporteert naar de projectleider van de bouwheer.
 • Je bent verantwoordelijk voor de oplevering van de dossiers en voor de nazorg.

Bij het uitoefenen van je taken krijg je de ondersteuning van de senior projectleider.

Profiel

 • Je hebt een hoger technisch diploma binnen de bouwkunde.
 • Je hebt een brede interesse in de inrichting van het publiek domein en het vakgebied in het algemeen
 • Je hebt een kritische geest en een technische achtergrond (of technisch inzicht)
 • Je staat voor innovatie en het nemen van initiatief
 • Je bent gedreven, enthousiast en hebt een collegiale werkhouding
 • Je wilt je graag vakinhoudelijk en persoonlijk graag verder ontwikkelen;

Jobgerelateerde competenties

 • De gelijkvormigheid met de regels, procedures en kwaliteitsvoorschriften opvolgen en controleren
 • Meerwerken vaststellen en aan de bouwheer voorleggen om in het contract op te nemen
 • De activiteiten van het personeel plannen en de werkposten verdelen
 • Op de werf de bevoorrading van materieel en materialen, de locatie van machines en de opslagzones organiseren
 • Ongevallen of schadegevallen aangeven
 • Vanuit het project de technische, financiële en menselijke middelen bepalen
 • De werken plannen
 • Het werfdossier aan de werfleider voorstellen
 • Technisch advies geven over de materialen en de toepassing
 • Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren
 • Het personeel evalueren
 • Noden aan competentieontwikkeling identificeren (loopbaan, opleidingen, …)
 • Leveranciers, (onder)aannemers raadplegen en selecteren

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Contactvaardig zijn
 • Klantgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Regels en afspraken nakomen

Aanbod

Wij bieden jou een stabiele job in een aangename werksfeer waar kwaliteit centraal staat. Je werkt mee aan veelzijdige en uitdagende projecten. Ons bureau kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en ruimte voor persoonlijke wensen. Je krijgt ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid. Je staat in voor boeiende projecten die gelden als referentie binnen het vakgebied.

We bieden je een aantrekkelijk salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.