BRECHT – LEEUWERIK

Opdrachtgever:   Gemeente Brecht, VMSW, Arro Antwerpen en De Voorkempen
Ontwerp:   LAND landschapsarchitecten
Voorlopige oplevering:   24 november 2020
Kostprijs:   € 903.716,80

Woonproject Leeuwerik is een nieuwe sociale wijk in Brecht die werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen in een duurzame, groene omgeving.

De nieuwe woningen werden compact en in clusters opgetrokken zodat er maximaal gekoppeld kan worden naar de buitenruimte die ingericht werd als parkerf. Auto’s zijn er te gast. De woningen zijn bereikbaar via verbrede parkpaden en voor bezoekers werd een parkeerpocket voorzien. In het ontwerp ging veel aandacht uit naar de zachte verbinding van bestaande en toekomstige wijkdelen zodat een veilige doortocht voor wandelaars en fietsers voorzien is. Het padennetwerk werd gerealiseerd in ter plaatse gestort beton met verschillende afwerkingen naargelang de context.

Ook de aanleg van een buurtpark verweven in het landschap maakte mee deel uit van het project. Bestaande groene kwaliteiten zoals houtkanten en waardevolle bomen werden zoveel mogelijk behouden en verder uitgebreid door de aanplanting van nieuwe boszones, bremweide en takkenrillen. De twee aansluitende pleintjes werden zo groen mogelijk ingericht en zijn voorzien van natuurlijke speelelementen en houten banken. Zo is er voor de nieuwe wijk en haar omgeving ruimte voor natuurbeleving, spel en ontspanning.

Daarnaast werd er ingezet op duurzaam waterbeheer. Een gescheiden rioleringsstelsel werd voorzien. Regenwater afkomstig van de daken wordt zoveel mogelijk gebufferd in de wadi. Voor de afwatering van de infiltratie werd een kunstmatige gracht aangelegd. De wegverhardingen wateren af in aanpalende groenzones en ondiepe wadi’s.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het ontwerp van het hemelwater- en rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.