BRUGGE – MAST SINT-ANDRIES

Opdrachtgever:   Mast Brugge
Ontwerp:   Studio Basta
Voorlopige oplevering:   16 december 2022
Kostprijs:   € 429.046,95

De speelplaats van MAST Sint-Andries werd van betonnen vlakte omgevormd tot groene schoolsite met spel-, sport- en rustmomenten, duurzaam waterbeheer en didactische natuurbeleving.

Om te kunnen voldoen aan de uiteenlopende behoeftes van de leerlingen waren duidelijke looplijnen en optimaal ruimtegebruik onontbeerlijk. Door het werken met reliëf en beplanting is een opsplitsing gecreëerd tussen zitruimtes en actieve zones. In semi-afgescheiden plekken kunnen de leerlingen ontspannen met leeftijdsgenoten. Naast de sporthal is er ruimte voor buitensport. Er werden ook groenzones ingezet voor educatie. Zo werd een amfitheater aangelegd voor buitenlessen, kwamen er streekeigen planten voor de lessen natuurwetenschap en werd er een moestuin aangelegd in het kader van voeding.

De riolering en afwatering werden grondig aangepakt. Het hemelwater van omliggende daken vloeit naar de nieuw aangelegde wadi waarin het maximaal 24 uur blijft staan. Naast infiltratie werd er ook hemelwateropvang voorzien die aangesloten is op het sanitair.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het ontwerp van het hemelwater- en rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.

Dit onthardingsproject maakt deel uit van Vlaanderen breekt uit! dat als doelstelling heeft een onthardingsgolf te realiseren in Vlaanderen door ontharding te faciliteren, ondersteunen en begeleiden.