MECHELEN – DOSSINKAZERNE

Opdrachtgever:   Stad Mechelen
Ontwerp:   Paul Van Beek Landschappen & AWG Architecten
Definitieve oplevering:   januari 2016
Kostprijs:   € 425.910,27

Vanuit de Dossinkazerne in Mechelen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan vijfentwintigduizend joden gedeporteerd. Om het Museum van Deportatie en Verzet meer ruimte te geven, werd op de site van het tegenoverliggende arresthuis een nieuw museumvolume opgetrokken. Ook het terrein tussen beide gebouwen behoort tot de museale ruimte en doet dienst als hof.

De bestaande stadsmuur is verlengd met een nieuwe wand, die het hof samen met de gevels van het kazernegebouw en het museum bijna volledige omsluit. Voetgangers kunnen zich vrij over de buitenruimte bewegen. Op de belangrijkste routes werden loopstroken voorzien in uitgewassen beton. Alle gebruikte materiaalsoorten voor de hoofdrijbaan, de keermuur, de lange zitbank en de anti-parkeerpaaltjes hebben dezelfde kleurtint en zijn afgestemd op de kalksteen van het nieuwe gebouw. Hierdoor loopt de gevel als het ware door in het hof.

Vier lindebomen, afkomstig van de kloostertuin achter de nieuwbouw, werden strategisch herplaatst tussen de twee gebouwen en maken samen met de vier vlaggenmasten het plaatje compleet.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.