RUISBROEK – DIENSTENZONE

Opdrachtgever:   Total Belgium
Ontwerp:   Omgeving & Samyn en Partners
Definitieve oplevering:   mei 2015
Kostprijs:   € 3.276.000,00

De dienstenzones langs de E19 in Ruisbroek, zowel in de richting van Parijs als in de richting van Brussel, werden heringericht door Samyn & Partners. Zij stelden Omgeving aan voor de landschappelijke inpassing en de invulling van de buitenruimte.

De rustzones en verblijfsinfrastructuur werden op een maximale afstand van de snelweg ingepast en kijken maximaal uit op het omliggende landschap. De integratie in de omgeving werd vooral gerealiseerd door strakke populierenrijen: de bomen verweven het landschap van de Zennevallei over de snelweg heen. Op grote delen wordt er een extensief maaibeheer toegepast. Een netwerk van wadi’s vormt een blauw lint en zorgt voor de infiltratie van het hemelwater.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan en de opmaak van het uitvoeringsdossier.