RUISBROEK – DIENSTENZONE

Opdrachtgever:   Total Belgium
Ontwerp:   Omgeving & Samyn en Partners
Definitieve oplevering:   mei 2015
Kostprijs:   € 3.276.000,00

De dienstenzones langs de E19 in Ruisbroek, zowel in de richting van Parijs als in de richting van Brussel, werden heringericht door Samyn & Partners. Zij stelden Omgeving aan voor de landschappelijke inpassing en de invulling van de buitenruimte.

De rustzones en verblijfsinfrastructuur zijn op een maximale afstand van de snelweg ingepast en kijken uit op het omliggende landschap. Op grote delen wordt er een extensief maaibeheer toegepast. Een netwerk van wadi’s vormt een blauw lint en zorgt voor de infiltratie van het hemelwater.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan en de opmaak van het uitvoeringsdossier.