ANTWERPEN – PARK SPOOR NOORD

Opdrachtgever:   Stad Antwerpen
Ontwerp:   Studio Secchi Viganò & Vandehoek Coenegracht en Kromwijk
Definitieve oplevering:   12 mei 2011
Kostprijs:   € 9.045.667,97 (park) + € 950.000,00 (waterspeeltuin)

In 2002 organiseerde stad Antwerpen een internationale wedstrijd voor het omvormen van het oude spoorwegterrein van 24ha tot een hedendaags, duurzaam en uitgestrekt stedelijk landschapspark. Studio Secchi Viganò en Vandehoek Coenegracht en Kromwijk wonnen met het ontwerp “Buurten en Metropool”. Atelier Ruimtelijk Advies werkte mee aan de realisatie van het park (18ha). De overige 6ha werden deels ingevuld met een campus van de Artesis Hogeschool Antwerpen en een gemengde private projectontwikkeling.

In 2005 startte de aanleg van park Spoor Noord, in 2009 was het een volbracht feit. Het domein werd ingericht als een duurzaam park met ruimte voor sport en spel, cultuur en ontspanning, wandel- en fietsroutes,  sport- en spelvoorzieningen, een strak watervlak, speelfonteinen en verscheidene speeltuinen. Vooral het oostelijke deel bevat veel sportfaciliteiten. Zo werden er grasvelden aangelegd die dienst doen kunnen doen voor verschillende sporten: voetbal, volleybal, basketbal en korfbal maar ook vliegeren en frisbeeën. Daarnaast werd er voor de honden een speelzone voorzien waarin ze vrij kunnen loslopen. Uiteraard mogen de grote uitgestrekte grasweides ook niet vergeten worden: ideaal ter ontspanning, voor het organiseren van picknicks met vrienden en of familie. Op bepaalde plaatsen werden er uitkijkkiosken geplaatst. Van hierop heb je het mooiste zich over heel het park.

Het park is hemelwater neutraal. Alle hemelwater van verharding en gebouwen in en rond het park infiltreert binnen het park.

In 2009 werd het project bekroond met de Thuis in de Stad Prijs, in 2010 werd het genomineerd voor de prijs Publieke Ruimte.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.