GENT – ROZEBROEKEN

Opdrachtgever:   TMVW en Stad Gent
Ontwerp:   Studio K.
Definitieve oplevering:   20 juni 2016
Kostprijs:   € 740.564

Voor de renovatie was Park Rozebroeken een donker en gesloten gebied. De grenzen werden opengetrokken door een aantal groenbuffers tussen het park en het park ‘De Prettige Wildernis’ te verwijderen. Hierdoor ontstond er niet alleen een relatie tussen deze zones, maar is er ook terug een visueel contact gecreëerd tussen de parkzone en de omringende bossen.

De groenstructuren van het park werden doorgetrokken tot aan sportcentrum LAGO Gent Rozebroeken waardoor het letterlijk ‘in’ het park komt te staan. De groenstructuren vanuit het Broekbos werden op hun beurt doorgetrokken in een reeks gestructureerde bomenrijen die de parking afbakenen. De fietsenparking en het sportveld zijn begrensd door haagstructuren.

Het ontwerp vertrok vanuit de bestaande structuur van het park. De vloeiende padenstructuur werd aangevuld met nieuwe paden die uitkomen op het sportcentrum. Daar waar paden elkaar kruisen, zijn ontmoetingsplekken voorzien door het plaatsen van zitbanken en picknickbanken. Alle paden zijn uitgevoerd in uitgewassen beton. Er is ook een Finse piste aangelegd die de contouren van het park volgt.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.