MECHELEN – TINELPARK

Opdrachtgever:   Stad Mechelen
Ontwerp:   Omgeving
Kostprijs:   € 2.591.969,91

Het Tinelpark is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Mechelen als groene, leefbare en historische stad. Binnen een publiek-private samenwerking werd een aangenaam woongebied gecreëerd met hoogwaardige architectuur, kwalitatieve publieke ruimte en aandacht voor het verleden.

Het ontwerp van het park is geïnspireerd op de unieke identiteit van de omgeving en hield rekening met de voorziene gefaseerde implementatie. De sfeer en het gebruik varieert van de ceremoniële ruimte voor Kazerne Dossin, over een open publieke parkruimte tussen het museum en de bibliotheek in het voormalige klooster, tot een groene sport- en speelruimte in het oostelijke woongedeelte.

De site wordt gekenmerkt door diverse hoogteverschillen. Een lijnenspel van boordstenen vangen deze op waardoor verschillende plaatsen zitranden en verdiepte of verhoogde parktreden ontstaan. Waaronder de lange bank langs de historische kloostermuur die niet alleen ruimte biedt om van de middagzon te genieten, maar ook zorgt voor stabiliteit van de omwalling. In de geleidelijke grastreden ter hoogte van Kazerne Dossin werd een passend gedicht gegraveerd en een Anne Frankboom geplant.

Het park komt tegemoet aan een verscheidenheid aan functies zoals rustplekken voor jong en oud, een pannakooi om te sporten, speelplekken, fietsvoorzieningen, een waterspiegel etc. Bestaande bomen zijn zoveel mogelijk behouden en aangevuld met nieuwe bomen, struiken en bloemen. Doorgaande fiets- en voetgangersroutes benadrukken de lengte van het park. Aan de uitgangen werden fietsenstallingen voorzien, alsook een sorteerstraat ter hoogte van Van Busleydenstraat.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het ontwerp van het hemelwater- en rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.