ANTWERPEN – PROVINCIEHUIS

Opdrachtgever:   Provincie Antwerpen
Ontwerp:   Xavier De Geyter Architects & Michel Desvigne
Kostprijs:   € 2.166.413

Het nieuwe Antwerpse provinciehuis is een echte blikvanger en legt de klemtoon op duurzaamheid en toegankelijkheid. Deze uitgangspunten zijn ook doorgetrokken naar de buitenruimte. Het provinciebestuur koos voor een publiek toegankelijke en ecologische tuin als extra meerwaarde voor de buurt.

Het ontwerp weert auto’s uit het beeld en bracht de vroegere bovengrondse parking volledig ondergronds. Het grasveld dat als groendak, bovenop de ondergrondse parking ligt, vormt een transparante en groene doorsteek tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei. De grote grasstrook wordt afgelijnd door een verlicht pad voor voetgangers en fietsers, met verschillende rustpunten.

Het oude tuingedeelte aan de noordzijde is in ere hersteld. De historische artefacten zijn er maximaal behouden en geven de tuin een aparte sfeer. Ook hier werden wandel- en fietspaden voorzien. Je kan er op verschillende bankjes tussen de bomen genieten van de rust en zelfs bijen horen zoemen in de bijenkast van de tuin.

De bestaande bomen werden zoveel mogelijk bewaard. Daarnaast zijn nog 154 nieuwe streekeigen bomen en meer dan 7000 nieuwe inheemse heesters geplant. Klimplanten en bloemen zorgen verder voor een gevarieerd en kleurig kader. Het beheer gebeurt ecologisch, zonder gebruik van kunstmest en pesticiden.

Ook met water wordt op een duurzame manier omgegaan. Langs de randen van de parking is een ondergronds infiltratiesysteem voorzien dat het hemelwater buffert, zodat het opnieuw kan infiltreren in de tuin. Daarnaast telt het terrein ook een aantal wadi’s.

Wit meubilair en kunstwerken brengen samenhang in het geheel. Zo werd de hydraulische sculptuur van Pol Bury op een nieuwe plek in een nieuw bassin geplaatst.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.