MECHELEN – VLIET ZAKSTRAAT/MUNTSTRAAT

Opdrachtgever:   Stad Mechelen
Ontwerp:   OKRA Landschapsarchitecten
Voorlopige oplevering:   01/03/2021
Kostprijs:   € 832.031,76

De vliet Oude Melaan, tussen de Zakstraat en Muntstraat, is de achtste vliet die in Mechelen werd opengelegd. De vliet heeft verschillende functies: het is een extra buffer voor regenwater, zorgt voor verkoeling in de zomer en verhoogt de levenskwaliteit en beleving in de binnenstad. Een aangename, blauwgroene voetgangersverbinding tussen de Zakstraat en de Muntstraat maakt de heraanleg compleet.

Onder de nieuwe betonnen vliet ligt de oude historische vliet. Deze werd omstreeks 1910 ingebuisd en afgedekt. Na meer dan 100 jaar was deze aan renovatie toe. Dit gebeurde met behulp van een grote polyester ‘kous’ die in de riool geplaatst werd ter versteviging.

De nieuwe vliet wordt gevoed met regenwater afkomstig van de naastgelegen verharding en dakoppervlakten alsook van de Leermarkt en de Muntstraat. Via een pompstation op de Botermarkt wordt regenwater in de vliet Zakstraat gepompt. Van zodra de vliet vol is loopt het water over naar de vliet Muntstraat en van daar via het pompstation weer terug naar de nieuwe vliet. Twee helofytenfilters zuiveren het water. Daarnaast zorgen ook vaste planten aan de oevers en bomen langs het traject voor biodiversiteit en een aangename verblijfplaats. Delen van de oude kademuren zijn opnieuw gebruikt als rand van de vliet.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.