BRAKEL – DORPSKERN

Opdrachtgever:   Gemeente Brakel - TMVW Farys
Ontwerp:   BRUT
Voorlopige oplevering:   20 augustus 2021
Kostprijs:   € 3.191.110

Met de heraanleg van het marktplein en de hoofdstraat kreeg de publieke ruimte terug meer betekenis als verblijfplaats in de dorpskern. In het ontwerp staan warme, herkenbare en huiselijke materialen en elementen centraal.

Het straatprofiel van de winkelstraat is zo leeg mogelijk gehouden met een minimaal profiel functioneel voor auto’s en fietsers. Op deze manier ontstaat een binnen-buiten atmosfeer voor de gebruikers.

Ook ter hoogte van het marktplein is een openheid gecreëerd. De randen van het plein zijn versterkt door af te boorden met bomen. De kerk is omrand door een waterelement die het reliëf van het marktplein benadrukt en uitbuit. Hierdoor is de kerk opnieuw een losstaand element.

Een gescheiden rioleringsstelsel is voorzien met onder het plein een stormbekken om de veelvuldige overstromingen in het dorp te voorkomen.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het volledige ontwerp van het rioleringsplan, de technische uitwerking, het aanbestedingsdossier en de werfopvolging.