LEUVEN – PARK BELLE VUE

Opdrachtgever:   Stad Leuven
Ontwerp:   H+N+S Landschapsarchitecten & Artgineering
Definitieve oplevering:   4 augustus 2022
Kostprijs:   € 7.165.967,32

De omgeving rond het station van Leuven heeft de afgelopen jaren een grondige opknapbeurt gekregen. De zone tussen het station, Martelarenlaan en Tiensesteenweg werd volledig heringericht met als paradepaardje Park Belle Vue. Door zijn vorm, 750 meter lang en 50 meter breed, is het park uniek in zijn soort.

Een belangrijke schakel bij de herinrichting was de scheiding van het doorgaand en plaatselijk verkeer. Om dit te realiseren werd de volledige nieuwe rijweg “Spoordijk” voorzien. Deze werd op hetzelfde niveau als de treinsporen aangelegd en dus enkele meters lager dan de Martelarenlaan. Het niveauverschil zorgt ervoor dat de Martelarenlaan en de achterliggende woonwijk nagenoeg geen geluidshinder ondervinden van de Spoordijk.

De Martelarenlaan werd ingericht als fietsstraat en vormt een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van en naar het station. De keuze voor twee betonstroken met daartussen een kasseistrook zorgt voor een duidelijke leesbaarheid van de ruimte als fietsstraat.

De volledige zone tussen de Martelarenlaan en Spoordijk werd ingericht als park. Park Belle Vue straalt een groene open verblijfsruimte uit met zeer duidelijk afgelijnde zones zoals bijvoorbeeld een speeltuin en een hondenweide. Daarnaast heeft het park ook heel wat open lig- en speelweides die de gebruikers toelaten het park een vrije invulling te geven. Naast de groene accenten, kent het park ook twee stevige stenen accenten: de bastions. Deze liggen op de kruispunten van verschillende routes uit de omgeving en vormen ontmoetingsplaatsen voor spel en plezier. Ze laten ook toe evenementen te organiseren. Door de wisselende hoogteligging van het park ontstaat er een interessante beleving van het gebied.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.