KORTRIJK – SINT-AMANDSPLEIN

Opdrachtgever:   Stad Kortrijk
Ontwerp:   Studio Basta
Voorlopige oplevering:   December 2017
Kostprijs:   € 242.444

Overleie is een bloeiende volkse buurt in Kortrijk en heeft dankzij de heraanleg van het Sint-Amandsplein een boeiende openbare ruimte bijgekregen.

In het ontwerp staat een groen en beleefbaar plein centraal met ruimte voor ontmoeting, evenementen en spel voor jong en oud. De monumentale plataan blijft de blikvanger op het plein. Zeven nieuwe bomen zorgden voor meer groen. Er is ruimte voor horeca en een zone om petanque te spelen. Voor kinderen werd een “speelnest” gecreëerd door lokaal creatief talent.

Ook fietsenstallingen werden geplaatst. Op vraag van de bewoners is in de aanpalende Kapelstraat naar de Proosdijstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.