EKEREN – KRISTUS KONINGSPLEIN

Opdrachtgever:   Stad Antwerpen
Ontwerp:   LAND Landschapsarchitecten & Atelier Ruimtelijk Advies
Voorlopige oplevering:   15 februari 2017
Kostprijs:   € 1.340.131,43

Als parkeerterrein, zonder groen en zonder verblijfsmogelijkheden komt de invulling van het plein de ligging niet ten goede. Door zijn ligging, leent het Kristus Koningsplein zich perfect uit als dé verbindende schakel tussen het dorpscentrum en het Veltwijckpark-Hagelkruispark.

Het basisidee van het ontwerp is een open publieke ruimte te creëren, van gevel tot gevel waarbij zoveel mogelijk werd vervaardigd uit één materiaal. De rijweg aan de noordkant van het plein werd opgeheven, waardoor het plein tot de gevel van het nieuwe moderne politiegebouw getrokken kon worden.

Het volledige plein werd aangelegd in graniettegels, een klein formaat en in verschillende nabewerkingen. Midden op het plein werd met grotere graniettegels een accentvlak aangelegd met een bepaald patroon dat verwijst naar het gemeentelogo dat samen met het standbeeld “De Bierpruver”, dat eerder op een meer afgelegen locatie stond, nu het Ekers dorpshart vormt.

Het centrale gedeelte van het plein werd bewust vrij gehouden om plaats te bieden aan de wekelijkse georganiseerde markt en eventuele andere evenementen. De zijkanten van het plein werden benut om verblijfskwaliteit aan te bieden: zitbanken in zon en schaduw en een vloerfontein creëren rustige vertoefplekken.

Groenstructuren werden op het plein gebracht door de inplanting van bomen, reeds een grote maat zodat ze zichtbaar zijn vanuit alle straten die op het plein komen. Het groene van het plein werd doorgetrokken naar het groene van Veltwijckpark door dezelfde bomen in de Alfons Jeurissenstraat, de verbindingsweg, te plaatsen. Deze straat werd tevens heraangelegd in dezelfde graniettegels als die van het plein.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.