EKEREN – KRISTUS KONINGPLEIN

Opdrachtgever:   Stad Antwerpen
Ontwerp:   LAND Landschapsarchitecten & Atelier Ruimtelijk Advies
Definitieve oplevering:   15 februari 2017
Kostprijs:   € 1.340.131,43

Het Kristus Koningplein, aanvankelijk een parkeerterrein zonder groen en verblijfsmogelijkheden, werd heringericht als verbindende schakel tussen het dorpscentrum en het Veltwijckpark-Hagelkruispark.

Het basisidee van het ontwerp is een open publieke ruimte creëren, van gevel tot gevel waarbij zoveel mogelijk één type materiaal gebruikt wordt. De rijweg aan de noordkant van het plein is opgeheven, waardoor het vernieuwde plein tot aan het nieuwe politiegebouw grenst.

Het volledige plein werd aangelegd in graniettegels, een klein formaat in verschillende nabewerkingen. Midden op het plein werd met grotere graniettegels een accent toegevoegd met een patroon dat verwijst naar het gemeentelogo dat samen met het standbeeld “De Bierpruver” het Ekers dorpshart vormt.

Het centrale gedeelte van het plein werd bewust vrijgehouden om plaats te bieden aan de wekelijkse markt en andere evenementen. De zijkanten van het plein werden benut om verblijfskwaliteit aan te bieden, zoals bijvoorbeeld zitbanken en een waterfontein. Groenstructuren werden op het plein gebracht door de inplanting van bomen, in een grote plantmaat zodat ze zichtbaar zijn vanuit alle straten die op het plein toekomen.

Het groene karakter van het plein werd doorgetrokken naar de aansluitende Alfons Jeurissenstraat waar ook dezelfde bomen aangeplant werden. Ook de graniettegels van het plein zijn gebruikt bij de heraanleg van de straat.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.