LAAKDAL – MARKTPLEIN

Opdrachtgever:   Gemeente Laakdal
Ontwerp:   Stramien
Voorlopige oplevering:   januari 2018
Kostprijs:   1.341.354,85

De bouw van een nieuw administratief centrum (NAC) dat zowel de gemeentelijke administratieve diensten, de bibliotheek als de buitenschoolse kinderopvang huisvest, was de aanleiding om het dorpsplein in Groot-Vorst (Laakdal) in zijn geheel te herinrichten, met nieuwe ruimte voor verblijf en groen.

Het ontwerp gaat uit van duurzame mobiliteit: het hele projectgebied is ingericht als zone 30 met éénrichtingsverkeer rondom het oude plein. Parkeerplaatsen werden aan de buitenzijde gesitueerd waardoor het bestaande plein onthard en vergroend kon worden. Nieuwe olmen herstellen de verhouding van de dorpsruimte en de dorpsgevels. Voor het NAC werd een nieuw dorpsplein ingericht dat aansluit op het oude plein. Om eenheid te creëren werd voor beide pleinen eenzelfde duurzaam en herkenbaar materialenpalet gebruikt. Het nieuwe plein kan gebruikt worden voor uiteenlopende evenementen zoals een buurtmarkt of kermis. Aan de achterzijde van het NAC is een groene parking voorzien. Een nieuwe halte voor openbaar vervoer garandeert de bereikbaarheid.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het volledige ontwerp van het rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.