LEUVEN – SLUISSTRAAT / PARK

Opdrachtgever:   stad Leuven & Westpoort nv
Ontwerp:   OKRA Landschapsarchitecten
Definitieve oplevering:   december 2016
Kostprijs:   € 623.997,34

In de vaartkom gaat heel wat aandacht uit naar groen, omdat het de leefkwaliteit in de buurt versterkt. Eén van de nieuwe groengebieden wordt het Sluispark, dat vooral gericht is op de omliggende woningen. De stad zal hiervoor de Sluisstraat tussen De Hoorn en de Dijle verkeersvrij maken zodat het buurtpark langs beide zijden van de huidige straat kan uitgroeien.

Omdat het een echt buurtpark moet worden, vond de stad het van in het begin belangrijk de bewoners ook van dichtbij te betrekken in het hele ontwerpproces. Tijdens een open namiddag konden omwonenden hun wensen en hun ideeën uiten. Een kleine kerngroep van deze geïnteresseerden heeft daarna het ontwerpproces samen met de ontwerpers – OKRA van dichtbij opgevolgd.

Op basis van een aantal uitgangspunten die de bewoners selecteerden, is het schetsontwerp opgesteld. Door de meest logische wandel- en fietsroutes door het park te verharden, ontstaan er verschillende plekken met elk een eigen functie en vormgeving: een speelweide voor balspelen, een buurtplein met een podium en trappen naar de Dijle, een notenboomgaard met ligweides en een speeltuin.

Verschillende grassoorten en bomen zullen het natuurlijke karakter verzoenen met een hoog gebruikscomfort van het park.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de opmaak van het rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de opvolging van de uitvoering van de werken.