LEUVEN – SLUISSTRAAT / PARK

Opdrachtgever:   stad Leuven & Westpoort nv
Ontwerp:   OKRA Landschapsarchitecten
Voorlopige oplevering:   28/04/2020
Kostprijs:   € 967.408,12

In de Vaartkom gaat heel wat aandacht uit naar groen om de leefkwaliteit in de buurt te versterken. Eén van de nieuwe groengebieden is het Sluispark. De stad maakte de Sluisstraat tussen De Hoorn en de Dijle verkeersvrij zodat het buurtpark langs beide zijden kon uitgroeien.

De bewoners werden van het begin sterk betrokken in het hele ontwerpproces, zodat het ook echt een park van de buurt werd. Er is rekening gehouden met de wensen en ideeën van de omwonenden tijdens de participatiemomenten en een kleine kerngroep geïnteresseerden kon het ontwerpproces van dichtbij opvolgen. Op basis van een aantal uitgangspunten die de bewoners selecteerden, is het schetsontwerp opgemaakt.

Door de wandel- en fietsroutes door het park te verharden, ontstaan er verschillende plekken met elk een eigen functie en vormgeving: een speelweide voor balspelen, een buurtplein met een podium en trappen naar de Dijle, een notenboomgaard met ligweides en een waterspeeltuin. Verschillende gazonzones en bomen verzoenen het natuurlijke karakter met een hoog gebruikscomfort van het park.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de opmaak van het rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.