ANTWERPEN – GALGENWEELPARK

Opdrachtgever:   Vooruitzicht nv
Ontwerp:   Studio Secchi Viganò
Voorlopige oplevering:   15 december 2016
Kostprijs:   € 1.977.471,70

De natuurlijke uitstraling van het gebied vormt het uitgangspunt van dit park van 12 ha, aangevuld met ruimte voor waterbeleving en recreatie. Het park kreeg iets meer reliëf zodat het gebied meer op een natuurlijke duin zou lijken dan op een vlakke zandvlakte. Het einddoel: een bloemrijke vegetatie die zich spontaan kan ontwikkelen. Hiervoor werd de bestaande toplaag na de profileringswerken terug aangebracht. De bomen in het park bleven zoveel mogelijk behouden.

Toegankelijkheid was een must voor verschillende gebruikers. Een fietspad, een Finse looppiste, speelzones, een ligweide en pontons met uitzicht op het Galgenweel fungeerden als de belangrijkste ingrediënten. De in schelpenzand aangelegde hoofdpaden vormen de verbindingen in het park doorheen het Galgenweel. Een in asfalt aangelegd breed fietspad van oost naar west verbindt de gebouwen met een wadi. De wadi zorgt voor een natuurlijke afwatering en infiltratie van het regenwater van de nabijgelegen woningen en paden. Hierdoor hebben deze zones een natuurlijke en rijke vegetatie.

De voormalige openluchtzwembaden werden omgevormd tot speelzones. Rond deze speelzones werden houten lig- en zitbanken geplaatst. Behalve de natuurlijke speelzones, werden er voor elke leeftijdscategorie afzonderlijke speelplekken met verschillende speeltoestellen voorzien. Alle speelzones liggen in een straal van 300 meter van de woningen.

De paden liggen langs het Galgenweel zodat wandelaars en joggers optimaal contact hebben met het water. Ligheuvels in gras bieden uitzicht op het Galgenweel. De noord-zuid-paden eindigen in pontons en rustplekken aan het water.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.