MECHELEN – KORTE VELUWESTRAAT

Opdrachtgever:   Stad Mechelen
Voorlopige oplevering:   10 oktober 2022
Kostprijs:   € 112.206,45

De Korte Veluwestraat is de eerste volwaardige straattuin in Mechelen. Er werd resoluut gekozen voor minder verharding, meer groen en duurzaam waterbeheer.

In 2018 staken de bewoners zelf al de handen uit de mouwen; gevelgroen en tegeltuintjes werden gecreëerd en parkeervakken werden opgeofferd voor plantvakken. Deze eerste stappen vormden de basis om het project verder uit te breiden naar een groene straat die toegankelijk is, die past binnen de visie voor de historische binnenstad en die klimaatadaptief is. De bestaande groenvakken werden uitgebreid. Daarbij werd gekozen voor siergrassen en vaste planten, aangevuld met kruidachtigen, bessenstruiken en meerstammige heesters. Er werd een karrenspoor aangelegd van gezaagde kasseien met een gecementeerde voeg. De weinige verharding die er nog is, bestaat uit kasseien met een grasvoeg. Naast de twee bestaande bomen werden er vijf nieuwe aangeplant.

Verder wordt er op een duurzame manier met regenwater omgegaan. Zo werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, een overstortput voorzien en verbinding gemaakt naar de Veluwestraat. De weinige verharding die werd aangelegd is waterdoorlaatbaar zodat hemelwater in de grond kan sijpelen. Bij hevige regenbuien wordt het overtollige water vertraagd afgevoerd naar de riolering.

De heraanleg van de Korte Veluwestraat is een voorbeeld voor het Mechelen van vandaag én morgen: een project dat van onderuit is gegroeid en waarbij de stad samen met de bewoners heeft toegewerkt naar een groene en duurzame leefomgeving.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het ontwerp van het hemelwater- en rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.