BRUSSEL – MARIE JANSONPLEIN

Opdrachtgever:   gemeente Sint-Gillis
Ontwerp:   Studio Paola Vigano en VVV architecture et urbanisme
Kostprijs:   € 3.673.563,38

Het Marie Jansonplein onderging als onderdeel van het duurzaam wijkcontract Voorplein-Morichar een grondige metamorfose. De voorheen weinig aantrekkelijke doorgangsplek werd omgevormd tot een aangename ontmoetingsruimte met veel groen en een groot aanbod aan voorzieningen.

Het ontwerp kiest resoluut voor een groene invulling. Het plein werd grotendeels onthard, meer dan 60 bijkomende bomen werden geplant, de autodruk werd verminderd en de voetgangerszone werd uitgebreid. Zo ontstond een mix tussen een park en stadsplein. Het speel- en verblijfprogramma is verspreid over de ruimte, komt tegemoet aan de noden van divers publiek en is flexibel inzetbaar. Wie door het park wandelt zal waterfonteinen, speelelementen, pingpongtafels, een vernieuwd sportterrein, banken en picknicktafels, een losloopweide voor honden, kiosken, ruimte voor de wekelijkse markt en fietsvoorzieningen tegenkomen. De aanpalende Jourdan- en Moskoustraat zijn mee in het plein geïntegreerd en werden autoluwe voetgangerszones zodat een aangename wandelas naar het Pierre-Pauluspark ontstaat.

De helling van het plein werd mee in het ontwerp voor het waterbeheer opgenomen. Hoe hoger, hoe groener de omgeving. In deze delen laten grasvlaktes en waterdoorlatende verharding infiltratie toe. De bestaande kasseien werden zoveel mogelijk gerecupereerd en met open voeg hergebruikt. Afstromend water wordt opgevangen door wadi’s langs de helling. In het dal, ter hoogte van de Jourdanstraat is een waterretentiebassin voorzien dat water opvangt bij hevige regenval.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het ontwerp van het hemelwater- en rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.