OLEN – CENTRUM

Opdrachtgever:   Gemeente Olen, Aquafin nv en Vlaams Gewest AWV
Ontwerp:   Stramien
Voorlopige oplevering:   9 december 2020
Kostprijs:   € 2.246.837,21

De laatste jaren stond de dorpskern van Olen onder een enorme verstedelijkings- en verkeersdruk. Bij de heraanleg van het centrum ging dan ook veel aandacht naar veiligheid en leefbaarheid. In het ontwerp primeert de verblijfsfunctie dan ook boven de verkeersdoorgangsfunctie.

Verkeerslichten aan Bulestraat en Tramstraat doseren het verkeer doorheen het centrum en zorgen zo voor een veilige en rustige doortocht. Een knip in de verbinding tussen de Bulestraat en Sint-Maartenstraat zorgt ervoor dat auto’s niet meer dwars over het dorpsplein rijden. Zo is er niet alleen ruimte gecreëerd voor vergroening, maar ook voor kwalitatief verblijven en het organiseren van evenementen. Om te vermijden dat het centrum herleid wordt tot een groot verkeersknooppunt wordt het verkeer vanuit Herentals omgeleid via de Industrielaan. Zo konden de historische lindes langs de N152 behouden blijven.

Het regenwater van zowel het openbaar als het privé-domein is op een aparte riolering aangesloten. Het verzamelde water wordt afgeleid en afgevoerd naar een nieuw infiltratiebekken ter hoogte van de groene Dries in Ven. Om ook bij hevige of langdurige buien het regenwater op te vangen kreeg ook het weiland tussen Ven 15 en 17 een extra bufferbekken. Op termijn wordt ook de Dries heringericht om de groenbeleving rond het bufferbekken te vergroten zoals bijvoorbeeld verkoelen in de zomer of schaatspret in de winter.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor volledige ontwerp van het rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.