TIENEN – GROTE MARKT

Opdrachtgever:   Stad Tienen, Fluvius
Ontwerp:   51N4E

Hoewel de Grote Markt van Tienen centraal gelegen is, was dit voorheen maar weinig voelbaar. Een veelheid aan functies, inconsistente materiaalkeuzes en het sterk aanwezige verkeer lieten weinig ruimte voor verblijven. Bij de herinrichting was het dan ook belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen de vele uiteenlopende functies.

Een groen, toegankelijk plein vol beleving vormde de basis van het ontwerp. Enkele doordachte ingrepen zorgden ervoor dat de nieuwe Grote Markt verkeersluw en uitgebreid kon worden. De bushalte is verplaatst naar de Gilainstraat, het autoverkeer werd beperkt tot aan de zijde van de Gilainstraat en het straatprofiel ter hoogte van de horecazaken is weggehaald. De aanpalende Heldensquare, Kalkmarkt en Schapenmarkt werden mee aangehecht. Zo ontstond er meer ruimte voor diverse functies.

Rond de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk werd een grote kerktuin aangelegd met een grote diversiteit aan hoge en lage begroeiing. De vele bankjes, het mooie hekwerk en de kleurrijke beplanting, maken het de ideale plek om even op adem te komen. De horeca aan de Grote Markt kreeg gezellige, uniforme terrassen met multifunctionele palen en groenzones. Dit zorgde ervoor dat het grote plein een groene rand kreeg met nog steeds voldoende ruimte voor het organiseren van grote evenementen en markten. De Schapenmarkt werd heringericht met een water- en lichtelement en vormt zo een unieke locatie voor kleinere evenementen én een speelplek voor kinderen.

Overeenstemmend met het historische karakter van de stad werd voor de materialisatie gekozen voor verschillende soorten natuursteen met verscheidene afmetingen en afwerkingen, waaronder  herbruikkasseien.

Onder het plein is een groot bufferbekken aangelegd waardoor de benedenstad gevrijwaard blijft van water bij hevige regenval. Het regen- en afvalwater is volledig gescheiden. Het opgevangen regenwater voorziet de kerktuin in drogere periodes van water.

Met deze ruimtelijke puzzel slaagt de nieuwe Grote Markt erin verschillende stedelijke functies te verenigen: een grootschalig plein met ontmoetings- en evenementenruimte, een aangename stedelijke omgeving met terrassen en activiteiten en een stadspark met een sleutelrol in de ecologie van de stad.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het ontwerp van het hemelwater- en rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.