WIJNEGEM – CENTRUM

Opdrachtgever:   Gemeente Wijnegem & Pidpa
Ontwerp:   LAND Landschapsarchitecten & BRUT
Voorlopige oplevering:   15 maart 2018
Kostprijs:   € 2.131.933,43

Door enkele eenvoudige ingrepen toe te passen, kon het Marktplein verdeeld worden in twee zones: een open verblijfsruimte aan de noordkant en een groene parkeerzone aan de zuidkant. Een met zitbanken omzoomde plantentuin en een bomenplatform werden als blikvangers op het open plein ingepast. Opdat er naast de wekelijkse markt ook andere pleinactiviteiten georganiseerd zouden kunnen worden, werd er aan de rand van de parkeerzone een met hout bekleed paviljoen geplaatst waarbij rekening werd gehouden met de nodige voorzieningen.

Door de herinrichting van de Pastorijlaan als fietsstraat werd het Marktplein als een belangrijk onderdeel mee in het fietsnetwerk opgenomen. De rijweg langs het Marktplein die de verbinding vormt tussen de Turnhoutsebaan en de Eikenlaan heeft zijn functionaliteiten behouden, maar wordt nu ook geflankeerd door een vrij liggend fietspad. Het fietspad langs de Turnhoutsebaan werd losgekoppeld van de rijweg. Zo werd er ruimte gecreëerd tussen de rij- en fietsroute en kon er een vernieuwde bushalte ingericht worden.

Het Marktplein werd aangelegd in natuursteen, met uitzondering van de fietspaden. In het kader van fietscomfort werden de fietspaden en de Pastorijlaan, die als fietsstraat werd ingericht, aangelegd in asfalt. Het voetpad in de Pastorijlaan werd uitgevoerd in betonstraatstenen.

Daarnaast werden er ook ondergrondse werken uitgevoerd. Er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met onder het Marktplein een ondergronds bufferbekken voor de opvang van het regenwater.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor technische uitwerking van het ontwerp, het volledige ontwerp van het rioleringsplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de begeleiding van de uitvoering van de werken.