WIJNEGEM – CENTRUM

Opdrachtgever:   Gemeente Wijnegem & Pidpa
Ontwerp:   LAND Landschapsarchitecten & BRUT
Voorlopige oplevering:   15 maart 2018
Kostprijs:   € 2.131.933,43

Het Marktplein van Wijnegem kon door enkele eenvoudige ingrepen toe te passen verdeeld worden in twee zones: een open verblijfsruimte aan de noordkant en een groene parkeerzone aan de zuidkant. Een met zitbanken omzoomde plantentuin en een bomenplatform zijn als blikvangers op het open plein ingepast. Aan de rand van de parkeerzone werd een met hout bekleed paviljoen geplaatst waarbij rekening gehouden is met de nodige nutsvoorzieningen zodat deze gebruikt kan worden als pop-up bar. Naast de wekelijkse markt kunnen er ook andere activiteiten op het plein georganiseerd worden.

Door de herinrichting van de Pastorijlaan als fietsstraat werd het Marktplein als een belangrijk onderdeel mee in het fietsnetwerk opgenomen. De rijweg langs het Marktplein die de verbinding vormt tussen de Turnhoutsebaan en de Eikenlaan heeft zijn functionaliteiten behouden, maar wordt nu ook geflankeerd door een vrij liggend fietspad. Het fietspad langs de Turnhoutsebaan werd losgekoppeld van de rijweg. In de ruimte die vrijkwam tussen de rij- en fietsroute is een vernieuwde bushalte ingericht.

Het Marktplein is volledig aangelegd in natuursteen. De fietspaden en de fietsstraat Pastorijlaan werden in het kader van fietscomfort uitgevoerd in asfalt. Het voetpad in de Pastorijlaan is gelegd in betonstraatstenen.

Ook ondergronds werden heel wat werken uitgevoerd. Zo zijn er onder het plein een gescheiden rioleringsstelsel en een bufferbekken voor de opvang van het regenwater aangelegd.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor technische uitwerking van het ontwerp, het volledige ontwerp van het rioleringsplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.