TURNHOUT – BEGIJNHOF

Opdrachtgever:   OCMW Turnhout
Ontwerp:   BUUR | bureau voor urbanisme
Voorlopige oplevering:   28 mei 2018
Kostprijs:   € 1.506.596,36

Het Begijnhof te Turnhout is als UNESCO-werelderfgoed erkend. De vernieuwing van de riolering was meteen de uitgelezen kans om ook de omgevingsaanleg zelf aan te pakken, een herinrichting waarbij het hedendaags comfort gegarandeerd moest worden in een kader waar historiek en erfgoed prioritair is waarbij vooral de beleving van het Begijnhof versterkt moest worden.

Historische schetsen van het Begijnhof toonden een samenhangend plein, een open ruimte. Met de herinrichting kreeg het hof haar historische karakter terug. Er werd afgestapt van de opdeling rijweg, parkeerstrook en trottoir. Een autoluw plein werd gecreëerd van gevel tot gevel met in het midden een kort gemaaide grasweide dat refereert naar de toenmalige bleekweides.

De huidige kerk, die ooit de kern van het leven in het Begijnhof was, kreeg haar prominente plek terug als centrale baken van het plein. Het verwijderen van het siergroen aan de hoofdingang zorgt voor meer ademruimte. De poorten zelf werden meer toegankelijk gemaakt door de comfortabele hellingen.

Naast het siergroen aan de hoofdingang, moesten alle beeldvervuilende groenelementen plaats maken voor plantgoed dat het historische kader benadrukt. Het waardevolle bomenbestand bleef in de mate van het mogelijke behouden en zal via een beheerplan gefaseerd vervangen worden. Gietijzeren regenpijpen werden herbruikt en de bestaande kasseien werden maximaal gerecupereerd en herplaatst met respect voor het historisch kader.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, het volledige ontwerp van het rioleringsplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de begeleiding van de uitvoering van de werken.