ANTWERPEN – NIEUW ZUID

Opdrachtgever:   Triple Living nv
Ontwerp:   Bureau Bas Smets
Voorlopige oplevering:   4 maart 2016
Kostprijs:   € 9.015.156,64

De aanleg van een nieuwe duurzame woonwijk in het zuiden van Antwerpen, met aansluiting op de stad en zicht op de Schelde, ging van start in 2016 en is tot op heden nog in ontwikkeling.

Het betreft een gemengde wijk met nadruk op wonen, maar ook met voldoende winkels, kantoren en openbare voorzieningen (kinderopvang, school om zo de tekorten in de overige wijken op te vangen). Zowel woningen voor alleenstaanden en senioren als woningen voor gezinnen met kinderen worden voorzien.

Een doordacht autobeleid in combinatie met een fijnmazig langzaam verkeersnetwerk en openbaar vervoer maakt de wijk niet alleen goed bereikbaar, maar ook leefbaar en veilig.

Een groot park en veel groen in het straatbeeld zorgen voor een groene oase binnen de stadssfeer. Ook maatregelen op het vlak van geluid- en luchtkwaliteit, collectieve energievoorzieningen en een duurzame waterhuishouding maken deel uit van de klimaatinspanningen die met deze wijk geleverd worden.

Atelier Ruimtelijk Advies staat in voor de technische uitwerking van het ontwerp, het ontwerp van het rioleringsplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.