HOBOKEN – GROEN ZUID

Opdrachtgever:   Cores Development
Ontwerp:   Stramien
Kostprijs:   € 3.130.292

‘Groen Zuid’ is de naam van de nieuwe wijk op de oude Scanfil site. Het ontwerp voor deze wijk voorziet 600 woonunits met een grote variatie in woningtypes: grondgebonden en gestapelde woonvormen, woningen met een tuin van 120 m², appartementen van 70 tot 100 m² met balkon, sociale koop- en huurwoningen, starterswoningen en seniorenflats.

De groene ruimte tussen de spoorweg en wijk is ingericht als buurtpark. De spoorweg verdwijnt achter drie woontorens waarin 120 seniorenflats van Zorgbedrijf Antwerpen ondergebracht zijn. Deze torens vormen de westelijke rand van het park.

De plint biedt ruimte aan buurtvoorzieningen, zoals een dienstencentrum en een kinderdagverblijf, en is perfect geïntegreerd in het groene parklandschap.

Het nieuwe park is ontworpen voor jong en oud. Vanuit het park infiltreren zeven groene vingers de woonwijk. Deze vingers zijn afwisselend semi-publieke woonhoven en publieke woonerven. Het middelste woonerf loopt door tot aan de Berkenrodelei en verbindt het nieuwe park met de omgeving. Door en langs het park loopt een fietsroute.

In een reportage op Q2 gebruikte Aquafin Groen Zuid als voorbeeldproject voor een klimaatrobuuste wijk.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor technische bijstand van het ontwerp, het volledige ontwerp van het rioleringsplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.