BRASSCHAAT – OFFICIERENWIJK

Opdrachtgever:   Immo De Laet
Ontwerp:   Omgeving
Definitieve oplevering:   27 november 2010
Kostprijs:   € 982.000,00

In de Officierenwijk werden in de jaren ‘20 woningen gebouwd voor de officieren van het de kazerne van Brasschaat. Na verkoop van de wijk door het leger, werd voor het gebied door BRUT Architecten een RUP opgesteld. Het RUP beoogde een kwalitatieve en duurzame ordening van de Officierenwijk met behoud van eigenheid en de kwaliteiten van dit gebied. Een beperkte verdichting werd toegestaan.

Het ontwerpbureau Omgeving vertaalde het RUP naar een woonwijk met een maximum aan groen en een minimum aan verharding. Het gebied werd doorspekt met trage paden en verschillende speelaanleidingen werden geïntegreerd. Het regenwater wordt geïnfiltreerd in het grachtenstelsel dat de wijk mee vorm geeft.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.