MECHELEN – SINT-LIBERTUS

Opdrachtgever:   Stad Mechelen
Ontwerp:   OKRA Landschapsarchitecten
Definitieve oplevering:   6 september 2017
Kostprijs:   € 389.206,02

Het realiseren van een sociaal woonproject bij de Sint-Libertuskerk te Mechelen was de aanleiding om de omgeving rond de kerk op te waarderen.

De combinatie van harde en zachte ruimtes, gescheiden door witte banden, geeft het plein een grafiek die het gebruik ondersteunt en richting geeft. In een eerste fase werd de omgeving van het project aangelegd, waarbij groene ruimtes een buffer vormen tussen het woonproject en de drukke Nekkerspoelstraat. Nadien werd een half verhard plein gerealiseerd waarop design lounge banken werden geplaatst. Zo ontstond een ontmoetingsplek die de ruggengraat vormt tussen het woonproject en het nog te realiseren kerkplein.

Het project werd voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel met een ondergronds bufferbekken.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.