ANTWERPEN – STEDELIJK LYCEUM

Opdrachtgever:   Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Ontwerp:   Plus Office Architects
Definitieve oplevering:   13 maart 2018
Kostprijs:   € 703.324,30

De secundaire school “Stedelijk Lyceum Antwerpen”, vestiging Linkeroever, had nood aan een grondige vernieuwing van de speelplaats (6.815m²). Als sportschool ontbrak hen een speelplaats op maat.

Daartoe werd een nieuwe looppiste aangelegd en werd bij het ontwerp de looppiste ingezet als vormgever van de speelplaats. Langsheen deze piste vind je verschillende sportvelden en ontspanningsruimten terug. Eén van de sportvelden werd in kunstgras aangelegd.

De groene schoolomgeving moest ook terug te vinden zijn op de speelplaats: bestaande bomen bleven zoveel mogelijk behouden en werden ter aanvulling vergezeld van nieuwe. Momenteel verbindt de looppiste de groenzones, sportvelden en ontspanningsruimtes. In de toekomst zal er ook een link gemaakt worden met de omgeving buiten de school.

Naast sport- en groenaanleg, werd tevens een infiltratiebekken aangelegd om het nodige regenwater te bufferen en werd het rioleringsstelsel vernieuwd.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.