ANTWERPEN – HARMONIEPARK

Opdrachtgever:   Stad Antwerpen
Ontwerp:   LAND Landschapsarchitecten
Definitieve oplevering:   15 mei 2017
Kostprijs:   € 804.816

Stad Antwerpen wenste het 19de eeuwse landschapspark om te vormen tot een kwalitatief stadspark en een aantrekkelijk ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners van de wijk.

De aanwezige meanderende paden, het bomenbestand en de glooiende centrale ruimte zijn als basis voor het ontwerp gebruikt. Er kwamen twee nieuwe doorgangen: één aan de Mechelsesteenweg, vlak bij het Harmoniegebouw en één aan de Elisabethlei ter hoogte van de oversteek naar het Albertpark. De twee doorgangen staan met elkaar in verbinding door vernieuwde kronkelende paden. Langs de paden zijn vaste planten voorzien en zijn nieuwe zitbanken en afvalbakken geplaatst.

Naast de nieuwe bloemrijke beplanting, werden ook enkele bomen en struiken vervangen door jongere exemplaren. De extra aangeplante dubbele haag zorgt voor een volledige omranding van het park en een grote graszone voor het Harmoniegebouw voorziet in een ruime verblijfplaats. Drie nieuwe speelzones, elk voor een andere leeftijdsgroep, zorgen voor speelgelegenheid.

In 2015 werd het project bekroond met de Parkprijs op de wedstrijd de Groene Lente van de Vereniging voor Openbaar Groen VVOG.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, het volledige ontwerp van het rioleringsplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.