JETTE – KONING BOUDEWIJNPARK

Opdrachtgever:   Brussels Instituut voor Milieubeheer
Ontwerp:   BUUR | Bureau voor Urbanisme
Definitieve oplevering:   24 juli 2017
Kostprijs:   € 1.556.397,21

Het Koning Boudewijnpark (3,6 ha) werd in 1983 aangelegd in de vallei van de Molenbeek.  Het team BUUR – ARA werd  door het BIM geselecteerd voor de renovatie en het ontwerp van het centrale gedeelte van het park.

De vallei van de Molenbeek bepaalt grotendeels de identiteit van dit lineaire park. In het centrale deel van het park is het raakvlak met de wijk zeer groot wat zorgt voor een heel intens gebruik van de ruimte. Het ontwerp stemt de verschillende ruimteclaims doordacht op elkaar af zodat een levendig park ontstaat met veel ruimte voor natuur en recreatie. De paden, het water en bijzondere plekken zijn hierbij belangrijke structuurelementen.

In het oostelijke deel van het park werd de Molenbeek terug opengelegd. Door te spelen met harde en zachte oevers werd deze beek een volwaardig onderdeel van het park en nodigt ze het publiek uit om contact te zoeken met het water.

De bijzondere plekken van het park werden met elkaar verbonden door een centrale entree en werden zo een vitaal onderdeel van het park waarin het zich maximaal openstelt naar de buurt.

Een vloeiend netwerk van paden leidt wandelaars en fietsers door het park, langsheen de eendenvijver waar een nieuwe speeltuin werd geplaatst. Het groene karakter en het contact met het water maakt van deze plaats een avontuurlijke plek.

De Toussainstraat loopt dwars doorheen het park. Bij de heraanleg werd deze rijweg geïntegreerd in het park zodat het verkeer er nu een gast is en niet meer de ruimte domineert.

Bij de opmaak van het ontwerp, alsook tijdens de uitvoering van de werken, werd gehandeld met respect voor de waardevolle bestaande bomen en beplantingen.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.