JETTE – KONING BOUDEWIJNPARK

Opdrachtgever:   Brussels Instituut voor Milieubeheer
Ontwerp:   BUUR | Bureau voor Urbanisme
Definitieve oplevering:   24 juli 2017
Kostprijs:   € 1.556.397,21

Het Koning Boudewijnpark strekt zich weids uit in de vallei van de Molenbeek. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende actuele verwachtingen en tegelijkertijd het historische en ecologische karakter te bewaren, stelde Brussel Leefmilieu een interventieschema voor het hele park op, opgedeeld in deelzones. Het team BUUR – Atelier Ruimtelijk Advies werd geselecteerd voor het ontwerp en de renovatie van het centrale gedeelte van het park.

In dit deel van het park is het raakvlak met de wijk zeer groot en dat zorgt voor een  intens gebruik van het gebied. Het ontwerp stemt de verschillende ruimteclaims doordacht op elkaar af zodat een levendig park ontstaat met veel ruimte voor natuur en recreatie. Water, paden en bijzondere plekken zijn hierbij belangrijke structuurelementen.

De Molenbeek werd terug opengelegd. Door te spelen met harde en zachte oevers is de beek een volwaardig onderdeel van het park en nodigt ze het publiek uit om contact te zoeken met het water.

Een vloeiend netwerk van paden leidt wandelaars en fietsers door het park, langsheen de eendenvijver waar een nieuwe speeltuin werd aangelegd. Het groene karakter en het contact met het water maakt van deze plaats een avontuurlijke plek.

De Toussainstraat, die dwars doorheen het park loopt, is heraangelegd en werd geïntegreerd zodat het verkeer er nu een gast is en niet meer de omgeving domineert.

Bijzondere plekken van het park werden met elkaar verbonden door een centrale entree en vormen zo een vitaal onderdeel van het park. Hier stelt het park zich maximaal open naar de buurt en is er ruimte voor tijdelijke functies zoals mobiele horeca of terraszones.

De nodige aandacht ging uit naar het behoud van de waardevolle bestaande bomen en beplanting, en dit zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering van de werken.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.