ANTWERPEN – PARK GROOT SCHIJN

Opdrachtgever:   Stad Antwerpen
Ontwerp:   HOSPER, BUUR & BULK architecten
Kostprijs:   € 8.000.000,00

In park Groot Schijn komen dagelijks verschillende verenigingen en mensen samen om te sporten, te ontspannen of om van de natuur te genieten. Om de vele mogelijkheden van het uitgestrekte gebied te benutten werd het park heringericht als een open sport- en recreatiepark. Dit gebeurde in verschillende fases. Een netwerk van paden door het park brengen verschillende zones/kamers, met elkaar in verbinding die elk op hun beurt werden ingericht naar hun functie binnen het park.

In 2016 werd er gestart met de aanleg van de eerste sportkamer: vier sportverenigingen, die aanvankelijk verspreid zaten, werden bij elkaar ondergebracht in één gebouw met verschillende cafetaria’s. Kunstgrasvelden voor korf- en voetbal met bijhorende tribunes werden aangelegd. Rondom zijn brede paden in geborstelde cementbetonverharding en aanplanting voorzien.

De aanleg van het centrale plein, ging van start in 2018. Het plein werd ingericht als een groene oase waar stad en natuur samenkomen en bestaat uit twee grote delen: een avontuurlijk skatepark als verhard gedeelte en een verdiept grasveld met eromheen een verhoogde rand. De randen kunnen gebruikt worden om te zitten of te spelen, in de winter kan van het verzonken grasveld een ijspiste gemaakt worden.

Volgende deelprojecten zijn momenteel in studiefase en worden de komende jaren gefaseerd uitgevoerd: woonwagenterrein, hondenschool, een brug over het Schijn, een tweede sportkamer en de aanleg van een derde parkfase.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.