PUURS-SINT-AMANDS – FORT LIEZELE

Opdrachtgever:   Gemeente Puurs-Sint-Amands
Ontwerp:   BUUR Part of Sweco
Definitieve oplevering:   19/06/2020
Kostprijs:   € 2.818.640,29

Het opwaarderen van de open ruimte rond Fort Liezele kadert in het grotere concept van de uitbouw van een landschappelijke en recreatieve structuur in en rond de kern van Puurs. Bijzondere aandacht in het ontwerp ging naar de verwevenheid van het park met de omgeving, de integratie van landschappelijke kenmerken, aansluiting op bestaande en toekomstige fiets- en wandelpaden en het historische en unieke karakter van de locatie. Het nieuwe landschapspark sluit in zijn geheel dan ook mooi aan op het fort, Puurs-Sint-Amands én de Molenbeekvallei.

In het ontwerp werden de historische lagen van het landschap vertaald tot openheid (agrarische laag), symbolische waarde (militaire laag) en recreatie (verstedelijkte laag). Deze drie pijlers vormen de grote lijn waarlangs de ruimtelijk invulling plaatsvindt en zijn ook duidelijk voelbaar in het park.

Aan de ingang van het park ligt de nadruk vooral op recreatie. Een skeelerpiste, een fit-o-meterparcours en een Finse piste, alsook een waterspeeltuin voor kinderen werden ingericht. De aanleg van het parkpaviljoen zorgt dat er ook ruimte is voor horeca.

Ga je dieper het park in dan komt de openheid van het park meer en meer naar voren. Houten paadjes leiden je over het water naar een groen landschap. Dit grote terrein, ingericht als lig- en stoeiweide, leent zich uitstekend tot evenementenlocatie.

Het maaiveld aan het fort werd verlaagd zodat er in de winter schaatsgelegenheid voorzien is. Verder werd een groene, serene begraafplaats aangelegd met betonnen elementen en een lange zitbank. Hier is de symbolische waarde van het landschapspark heel aanwezig.

Een rechte ondiepe beek werd omgevormd tot een glooiend landschap met dras-plas-zones.

Fietsers en wandelaars krijgen alle ruimte in het park. Een netwerk aan paden vormt een belangrijke stap- en trapverbinding naar de buurt, sportpark De Schans en de Molenbeekvallei.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.