BRUSSEL – PANNENHUISPARK

Opdrachtgever:   Stad Brussel
Ontwerp:   Landinzicht
Voorlopige oplevering:   30 maart 2021
Kostprijs:   € 2.163.943,64

Het Pannenhuispark op lijn 28a is de laatste ontbrekende schakel in de verbinding tussen het Bockstaelplein en de Havenlaan. Complementair aan de andere delen van de groene corridor heeft het park een eigen en bijzonder landschapsaanbod afgestemd op de omliggende sociaal-culturele omgeving, waaronder een speelbos, recreatieve en sportieve ruimtes en aangepast gebruik van hellingen.

In het ontwerp ging veel aandacht naar het spoorwegerfgoed. Het onderstel van een afgedankte wagon is in het parklandschap geplaatst en her en der liggen er verroeste rails. De bovenleidingspalen aan het oude spoor, dat omgevormd is tot wandelpad, zijn behouden en oude rails zijn gerecupereerd om schommels aan te hangen.

Een hoge glijbaan, een zone met blokken voor Parkour en banken en picknicktafels nodigen gezinnen uit om te spelen, te ontspannen of te picknicken.

Verschillende wandel- en fietspaden, waaronder de snellere verbindingsweg in het verlangde van Park L28, maken zachte mobiliteit mogelijk. De beplanting is ongerept gelaten en laat zo de beboste zone tot haar recht komen. De wadi in de voorziene vochtige zone vangt ook het regenwater van naburige gebouwen op.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het ontwerp van het hemelwaterplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.