MENEN – PARK TER WALLE

Opdrachtgever:   Gemeente Menen
Ontwerp:   OTO landscape
Voorlopige oplevering:   06/07/2020
Kostprijs:   € 979.595,08

Hoewel er veel potentieel aanwezig was, was Park Ter Walle voor de heraanleg een relatief lege en onaantrekkelijk ruimte die geen onderdeel vormde van het stedelijke weefsel. De integratie van bestaande voorzieningen met nieuwe parkfuncties, waterbeheer en bijkomende vergroening hebben het park omgevormd naar een multifunctionele en gelaagde omgeving die uitnodigt tot sport, spel, ontspanning en ontmoeting.

Het ontwerp voorziet een stadspark met een monumentaal, actief en natuurlijk karakter. Historische landschappelijke structuren zoals de Geluwebeek, de oude vestiging en de aanwezige hoogteverschillen zijn uitgelicht en versterkt. Een nieuw padensysteem maakt het park integraal toegankelijk en verbindt de verschillende parkfuncties. Routes langs de vestigingsmuur maken de geschiedenis beleefbaar. In de hoofdpaden is het verhaal over de stad Menen en de vestiging opgenomen.

Het centrale deel van het park bestaat uit het voetbalveld en de krachtbalvelden en heeft een weids aanvoelen dankzij de lange zichten door het park en op de vestigingsmuren. Rondom is een Finse piste voorzien. Tussen de sportvelden werd een verdiepte skatebaan ingericht. Geluidsoverlast wordt hierdoor opgevangen. Aan de noordzijde is een natuurspeelplek gerealiseerd met veel reliëf en houten speeltoestellen. De bestaande hellingen zijn omgevormd tot parkhellingen van gras met zitmogelijkheden en diverse speelaanleidingen.

De ingebuisde beek is gevisualiseerd als wadi met avontuurlijke paden en speelplekken. Deze speelt ook een belangrijk rol in het verbeteren van de waterhuishouding van het park. Daarnaast werd ook het reliëf van het terrein aangepast waardoor het water naar wadi’s in de zijkant wordt geleid. Bij een te groot aanbod zal het water afgevoerd worden naar de ondergrondse beek.

Bestaande bomen werden zoveel mogelijk behouden en aangevuld met veel nieuwe bomen waardoor een echt park ontstaat. Clusters van verschillende soorten bomen vormen samen een ruimtelijk raamwerk. De verschillende texturen, kleuren en groottes versterken de beleving van de seizoenen en de natuur.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het waterbeheer, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.