GENT – PARK DE VIJVERS

Opdrachtgever:   Stad Gent
Ontwerp:   Stad Gent
Voorlopige oplevering:   19/02/2020
Kostprijs:   € 2.715.512,12

Hoewel Park De Vijvers het grootste groengebied in Ledeberg is, werd het voor de heraanleg maar weinig gebruikt. Het actief betrekken van de buurt, kwalitatief groen met diverse recreatiemogelijkheden en de verbinding van het park met het Woon- en Zorgcentrum ‘De Vijvers’ zorgde voor een volwaardige renovatie en opwaardering.

Het ontwerp grijpt terug naar de 19de-eeuwse landschapsstijl met verrassende doorzichten. Het park brengt de bezoeker in contact met open bloemrijke graslanden, hakhoutbossen, bloemdragende heesters en alle andere aspecten van landschaps- en natuurbeleving.

Er is ingezet op het aanbieden van meer en kwalitatiever groen met diverse recreatievoorzieningen en dit voor verschillende leeftijdsgroepen. Het publiek toegankelijk maken van het terras en cafetaria van Woon- en Zorgcentrum ‘De Vijvers’, met aangrenzend een kleuterspeelzone, een moestuin en een fitness-point zijn enkele voorbeelden waar jong en oud, los van elke cultuur samen gebruik kunnen van maken. Ook recreatief wandelen met een ruim aanbod aan zit- en rustmogelijkheden wordt mogelijk gemaakt door de herinrichting.

In de publieke border en de boomgaard worden buurtbewoners bij het beheer betrokken. Dat draagt bij aan een gezondere levensstijl. Het zet aan tot werken in openlucht, het elkaar ontmoeten en samenwerken en het later consumeren van zelf gekweekte kruiden en fruit.

In het park kunnen bezoekers hun eigen weg gaan op ontdekking in de natuur. Daarnaast zijn er ook zones ingericht waar natuur primeert. Inrichtingsmaatregelen zoals de ontwikkeling van ruigtes en struweel, vernatting en het opwaarderen van de parkvijvers zorgen dat de recreatiedruk gestuurd wordt en natuur- en milieudoelstellingen niet in het gedrang komen.

Ook de toegankelijkheid werd aangepakt. Door het verbreden van Park De Vijvers aan de Walstraat en het voorzien van een bijkomende toegang langs de Rietgracht sluit het park beter aan op de wijk. Bovendien zal het wandelnetwerk van de parkzone worden uitgebouwd naar de volledige wijk.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de verfijning van het schetsontwerp naar het definitief ontwerp, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.