GENT – BLOEMEKENSPARK FASE 2

Opdrachtgever:   Stad Gent
Ontwerp:   Stad Gent
Definitieve oplevering:   9 juni 2022
Kostprijs:   € 750.703,22

Het Bloemekenspark ligt in de dichtbebouwde 19de-eeuwse Bloemekenswijk, gebouwd rond de vroegere textielfabrieken. Het park was een echte stadsjungle met verwilderde bomen, moeraszones, struweel en ruigte. Deze waardevolle troeven werden uitgespeeld in het ontwerp en de junglesfeer bleef behouden. Tegelijk vangt het park ook de grote behoefte aan recreatief groen op en werd speel-, sport- en parkinfrastructuur toegevoegd.

In het ontwerp ging veel aandacht naar buitenspelen, meer specifiek het spelen in de natuur (fantasie prikkelen, op ontdekking gaan, ontwikkeling van motoriek, leren omgaan met risico’s,…) en de rustgevende invloed van de natuur. Naast speelnatuur zijn ook picknickplekken en zitbanken voorzien.

Het Bloemekenspark is een natuurrijke plek met veel water. Het ligt in een kwelgebied met een specifieke, waardevolle vegetatie. Het behoud van de bijzondere natuurwaarden was van meet af aan het uitgangspunt, waterhuishouding speelt een bijzondere rol in het functioneren van het park. Ook de historische loop van de Lieve is terug zichtbaar gemaakt.

Verder is er ingezet op de bereikbaarheid en de doorwaadbaarheid voor fietsers en voetgangers. Wandelpaden en vlonders zijn aangelegd. Over de Lieve is een fietsbrug voorzien.

Het park biedt ook de mogelijkheid om tijdelijke kunstprojecten te organiseren. Het kunstpaviljoen KIOSKIOSK biedt ruimte als toonplek. Het is daarnaast ook een rustplek die beschutting biedt langs de fietsroute in het Bloemekenspark.

Het Bloemenkespark is een ecologisch waardevolle zone. Er is dan ook bewust gekozen om de werken uit te voeren buiten het broedseizoen en vóór de natte wintermaanden. Zo werd de impact van de werken op het milieu tot een minimum herleid.

Momenteel is het uitwerken fase 3 van het park van start gegaan en werd Atelier Ruimtelijk Advies opnieuw geselecteerd als partner van Stad Gent.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de verfijning van het schetsontwerp naar het definitief ontwerp, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.