LEUVEN – PARK BELLE VUE

Opdrachtgever:   Stad Leuven
Ontwerp:   H+N+S Landschapsarchitecten & Artgineering
Voorlopige oplevering:   in uitvoering
Kostprijs:   € 7.165.967,32

De omgeving rond het station van Leuven heeft de afgelopen jaren een grondige opknapbeurt gekregen. In het kader daarvan werd de zone tussen het station, Martelarenlaan en Tiensesteenweg volledig heringericht met als paradepaardje het park Belle Vue. Het park is door zijn vorm, 750 meter lang en 50 meter breed, uniek in zijn soort.

Een belangrijke schakel bij de herinrichting van deze zone was de scheiding van het doorgaand en plaatselijk verkeer. Om dit te kunnen realiseren werd een volledige nieuwe rijweg “De Spoordijk” aangelegd. De Spoordijk werd op hetzelfde niveau als de treinsporen aangelegd, waardoor deze doorgaande rijweg enkele meters lager ligt dan de Martelarenlaan. Dit niveauverschil zorgt ervoor dat de Martelarenlaan en de achterliggende woonwijk nagenoeg geen geluidshinder ondervinden van de Spoordijk.

De aanleg van deze nieuwe rijweg zorgt voor een sterke vermindering van het verkeer op de Martelarenlaan waardoor het mogelijk was deze als aangename fietsstraat in te richten. De fietsstraat vormt een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van- en naar het station. De Martelarenlaan werd aangelegd in twee betonstroken met daartussen een kasseistrook wat zorgt voor een duidelijke leesbaarheid van de ruimte als fietsstraat.

De volledige zone tussen de Martelarenlaan en Spoordijk werd ingericht als park. Het park straalt een groene open verblijfsruimte uit. Enerzijds heeft het park naar gebruik toe zeer duidelijk afgelijnde zones zoals een speeltuin en een hondenweide,  anderzijds heeft het park ook heel wat open lig- en speelweides die de gebruikers toelaten het park een vrije invulling te geven.

Naast de groene uitstraling van het park, heeft het park ook twee zwaardere accenten: de bastions. Deze twee plekken vormen interessante ontmoetingsplaatsen voor spel en plezier, maar laten ook toe evenementen te organiseren. Door de wisselende hoogteligging van het park ontstaat er een interessante beleving van het gebied.

Atelier Ruimtelijk Advies staat in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.