HEIST-OP-DEN-BERG – ZWANENBERG

Opdrachtgever:   Gemeente Heist-op-den-Berg
Ontwerp:   MORGEN Architectuur
Definitieve oplevering:   24 februari 2013
Kostprijs:   € 833.248

De Vlaamse Bouwmeester koos het team van MORGEN Architectuur en Atelier Ruimtelijk Advies voor het ontwerp en de uitvoering van Cultuurcentrum Zwanenberg en zijn omgeving in de gemeente Heist-op-den-Berg.

Het ontwerp biedt een antwoord op de versnipperde open ruimte en het gebrek aan samenhang in de bebouwing. Met de uitbreiding van Cultuurcentrum Zwanenberg en de aanleg van het cultuurplein is een nieuwe structuur gegeven aan de hele omgeving.

Bij de heraanleg werd alle parking ondergronds voorzien. Zo is een nieuwe publieke ruimte gecreëerd die het cultuurcentrum met de winkelstraat verbindt. Een dubbele bomenrij bakent het plein af en voorziet het van een groen volume.

De nieuwe centrale foyer koppelt Cultuurcentrum Zwanenberg aan de achterliggende tuin en bibliotheek.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het riolerings- en hemelwaterplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.