MORTSEL – OUDE GOD

Opdrachtgever:   Stad Mortsel
Ontwerp:   Stramien
Definitieve oplevering:   18 augustus 2021
Kostprijs:   € 1.325.569,99

Na de opening van de vernieuwde Parkschool, de kinderopvang en de nieuwe scoutslokalen, kreeg ook het stadspark Oude God een transformatie.

Belangrijk bij het ontwerp was de kindvriendelijkheid en de openheid. Stadspark Oude God is een park dat zich uitstrekt over het oude kerkhof en de vroegere voetbalvelden. Een open karakter werd gecreëerd door in het midden van het park grote open grasvlaktes aan te leggen waarbij aan de rand hoge nieuwe bomen werden geplaatst. De buitenste randen van het park werden voorzien van een dense groenbuffer. Hier werd o.a. gekozen voor eetbaar groen, zoals bessenstruiken, fruitbomen,…

Het nieuwe park heeft, zowel letterlijk als figuurlijk, een belangrijke verbindende functie. De focus werd daarom gelegd op een doordachte circulatie met veilige doorsteken. Zo kunnen de buurtbewoners zich op een snelle, efficiënte en groene manier naar het stadscentrum begeven, en wordt er een veilige en aangename route gecreëerd voor de ouders die hun kinderen naar de vernieuwde school brengen. Deze circulatie werd gerealiseerd door verschillende paden in geborstelde beton aan te leggen, die elkaar her en der in het park kruisen om uiteindelijk in het midden van het park samen te komen ter hoogte van de zittribune.

De hoofdingang werd vernieuwd en de bijhorende parking werd in een groen kleedje gestoken door de aanleg van groene parkzones, nieuwe plantenborders en gemengde hagen. De oude Kastanjedreef en enkele andere waardevolle bomen bleven behouden.

De heraanleg van het stadspark Oude God vloeit over in de omgevingsaanleg van de Parkschool waar o.a. een groendak en kinderboerderij met bioklas werden voorzien. Atelier Ruimtelijk Advies verzorgde samen met Stefaan Thiers het technisch ontwerp en de werfopvolging van de omgevingsaanleg van de Parkschool.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging van stadspark Oude God.