MORTSEL – OUDE GOD

Opdrachtgever:   Stad Mortsel
Ontwerp:   Stramien cvba & LandLAB
Voorlopige oplevering:   21 oktober 2018
Kostprijs:   € 1.325.569,99

Na de opening van de vernieuwde basisschool, de kinderopvang en de nieuwe scoutslokalen, kreeg ook het stadspark Oude God een transformatie.

Belangrijk bij het ontwerp van het park was de kindvriendelijkheid en de openheid. Het stadspark Oude God is een park dat zich uitstrekt over het oude kerkhof en de vroegere voetbalvelden. Een open karakter werd gecreëerd door in het midden van het park grote open grasvlaktes aan te leggen waarbij aan de rand hoge nieuwe bomen werden geplaatst. De buitenste randen van het park werden voorzien van een dense groenbuffer. Hier werd o.a. gekozen voor eetbaar groen, zoals bessenstruiken, fruitbomen,…

Het nieuwe park, dat zich uitstrekt over het oude kerkhof en de vroegere voetbalvelden heeft, zowel letterlijk als figuurlijk, een belangrijke verbindende functie. De focus werd daarom gelegd op een doordachte circulatie met veilige doorsteken. Zo kunnen de buurtbewoners zich op een snelle, efficiënte en groene manier naar het stadscentrum begeven, en wordt er een veilige en aangename route gecreëerd voor de ouders die hun kinderen naar de vernieuwde school brengen. Deze circulatie werd gerealiseerd door verschillende paden in geborstelde beton aan te leggen, die elkaar her en der in het park kruisen om uiteindelijk in het midden van het park samen te komen ter hoogte van de zittribune.

De hoofdingang werd vernieuwd en de bijhorende parking werd in een groen kleedje gestoken door de aanleg van groene parkzones, nieuwe plantenborders en gemengde hagen. De oude Kastanjedreef en enkele andere waardevolle bomen bleven behouden.

De heraanleg van het stadspark Oude God vloeit over in de omgevingsaanleg van de Parkschool, waarbij Atelier Ruimtelijk Advies samen met Stefaan Thiers instond voor het technisch ontwerp en de begeleiding van de uitvoering van de werken. Hierbij werd naast het aanleggen van groendaken een wadi voorzien voor de opvang van het hemelwater van de schoolgebouwen en werd de ruimte ingericht als een verblijfplaats voor de dieren van de school.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de begeleiding van de uitvoering van de werken.