ANTWERPEN – MOORKENSPLEIN

Opdrachtgever:   Stad Antwerpen
Ontwerp:   Buro Lubbers
Definitieve oplevering:   18 oktober 2021
Kostprijs:   € 1.281.993,76

Het Moorkensplein in Borgerhout, met als centrale blikvanger het historische gemeentehuis, kreeg een nieuwe uitstraling. Het plein was verouderd, onderbenut en gedomineerd door het autoverkeer. Vandaag is het een uitnodigende plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, kinderen spelen of mensen genieten op een terras.

Het ontwerp kiest voor een meer formele inrichting met zo veel mogelijk open ruimte voor buurtevenementen en markten. Door het verminderen van het aantal parkeerplaatsen en het afsluiten van enkele straten aan de rand van het plein, kon het plein van gevel tot gevel heraangelegd worden. De open ruimte aan de voorzijde van het districtshuis wordt gebruikt bij ceremonies en buurtevenementen. Aan de oostzijde van het plein hebben zitbanken, bomen, fietsenstallingen en een speelfontein een plaats gekregen. Zo ontstaat er een plek waar buurtbewoners verblijven en elkaar ontmoeten, waar kinderen spelen. Het speels geplaatste meubilair fungeert als spelaanleiding en stimuleert informele ontmoetingen. De speelfontein bevindt zich, als een herkenningspunt, tegenover de nieuwe entree naar de loketten in het districtshuis.

De oude lindeboom en dertien nieuwe bomen geven het plein een prettige menselijke maat. De bijzondere boomsoorten op het plein versterken de seizoensbeleving en de biodiversiteit. De bomen hebben alle groeikansen, ondergronds is er voldoende ruimte voorzien. Haagstructuren en geveltuinen brengen het groen tot aan de randen van het plein.

De sfeervolle verlichting maakt ook ’s avonds van het districtshuis een blikvanger en een herkenningspunt in de buurt.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor het ontwerp van het hemelwater- en rioleringsplan, de technische uitwerking van het ontwerp, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.