KORTRIJK – HOUTMARKT

Opdrachtgever:   Stad Kortrijk
Ontwerp:   OKRA Landschapsarchitecten & ZJA Architecten
Definitieve oplevering:   15 september 2018
Kostprijs:   € 1.849.224,68

De Houtmarkt vormt de schakel tussen twee aangrenzende stadsparken: het Begijnhofpark en ’t Plein. In het ontwerp werd de historische gelaagdheid als concept gekozen, waarbij ernaar gestreefd werd een sterke interactie te creëren tussen de monumentale gebouwen rond het plein.

De hoofdvorm van het nieuwe plein (gebouwd op een ondergrondse parking) is een blad met nerven, een verwijzing naar de naam van het plein. Een extra tekening in het grondplan ontstaat door het patroon van de nerven zichtbaar te maken in de wandelpaden. Door het blad aan één zijde een dubbele rand te geven ontstaat er een tussenruimte voor inpassing van de verschillende technische voorzieningen en de inplanting van nieuwe bomen.

Het resultaat is een aantrekkelijke ontmoetingsruimte in het binnenstedelijke weefsel. De plek is zowel een voortuin voor de direct omwonenden, als een gastvrij toegangsplein tot de historische binnenstad. Het nieuwe plein is grotendeels verkeersvrij, met uitzondering van enkele plaatsen voor kort parkeren en voor autobussen.

Met deze heraanleg heeft de stad Kortrijk de Openbaargroen-award van 2017 gewonnen.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp, het volledige ontwerp van het rioleringsplan, de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging.