MECHELEN – ZANDPOOORTVEST

Opdrachtgever:   Stad Mechelen
Ontwerp:   Omgeving cvba & SBE
Voorlopige oplevering:   juli 2018
Kostprijs:   € 873.731,74

Het ontwerp voor Zandpoortvest transformeert de bestaande parking in een aantrekkelijke publieke ruimte met als speerpunt het openleggen van de Binnen-Dijle, die momenteel onder de parking loopt.

Vanaf dit plein leiden grote natuurstenen traptreden en een zachte helling naar een verdiept bordes. Zittreden bieden aangename zitmogelijkheden langs de Binnen-Dijle. Een aantal groene oevertrappen komen tot vlakbij een aanliggende ondiepe rietzone.

Aan de overzijde wordt de fietsverbinding richting het Mechels Broek heraangelegd tot aan het spoor en komt er een groene, bloemenrijke berm.

Langs de vest worden enkele nieuwe, statige bomen geplant om het groene karakter van de plek markeren.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp en de opmaak van het uitvoeringsdossier wegenis- riolering en beplanting.