MECHELEN – ZANDPOORTVEST

Opdrachtgever:   Stad Mechelen
Ontwerp:   Omgeving
Voorlopige oplevering:   juli 2018
Kostprijs:   € 873.731,74

Het ontwerp voor Zandpoortvest transformeert de bestaande parking in een aantrekkelijke publieke ruimte met als speerpunt het openleggen van de Binnen-Dijle, die vroeger onder de parking liep.

Vanaf het plein leiden grote betonnen traptreden en een zachte helling naar een verdiept bordes. De zittreden bieden aangename zitmogelijkheden langs de Binnen-Dijle. Een aantal groene oevertrappen komen tot vlakbij de aanliggende ondiepe rietzone.

Aan de overzijde is de fietsverbinding richting het Mechels Broek heraangelegd tot aan het treinspoor Antwerpen-Mechelen en is een groene, bloemenrijke berm voorzien.

Langs de vest zijn enkele nieuwe, statige bomen aangeplant om het groene karakter van de plek te markeren.

Atelier Ruimtelijk Advies stond in voor de technische uitwerking van het ontwerp en de opmaak van het uitvoeringsdossier wegenis- riolering en beplanting.